Badania i analizy

Precyzyjnie wyznaczamy kierunki działania przyszłej inwestycji. Opracowujemy strategie cenowe i marketingowe. Efektywnie tworzymy koncepcje i realizacje przyszłych i bieżących inwestycji. Weryfikujemy dokładnie lokalny rynek pod kątem usług świadczonych przez naszego klienta, dzięki czemu jesteśmy w stanie określić mocne i słabe strony konkurencji. Zgromadzone dane oraz nasze doświadczenie pozwalają nam wyszukać rynkowe nisze, które wykorzystujemy, aby zagwarantować sukces naszym klientom.

Oferujemy:

  • badania rynku
  • przegląd i analizę działań konkurencji
  • analizę potencjału (ludzkiego, nieruchomości)
  • badania aktualnej działalności obiektów
  • analizę przychodów i kosztów
badania i analizy