FINANCE

Long-term hotel projects need strong foundations. A sound budget plan is critically important. Which is why it should be left to experienced professionals. Our task is to prepare a budget fitting your needs. We start with a financial analysis of the investment project to determine its viability even before you begin.

What you get:        

 • fund acquisition
 • budget forecasts
 • profitability analysis
 • business planning
 • financial analysis
 • EU funding support
finanse 1
finanse 1
Finance

Długoterminowe planowanie działalności hotelarskiej nierozwiązalnie wiąże się z przygotowaniem solidnych fundamentów. Najważniejszym z nich jest odpowiednio przygotowany budżet. Dlatego też jego przygotowanie powinno się zlecać osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. Naszym zadaniem jest przygotowanie budżetu na miarę potrzeb naszych klientów. Na wstępie naszych działań dokonujemy analizy ekonomicznej działań inwestycyjnych, dzięki czemu już we wstępnej fazie projektu jesteśmy w stanie określić jego ekonomiczną zasadność.

Oferujemy:         

 • pozyskiwanie finansowania
 • prognozy budżetowe
 • analizę rentowności
 • biznes plan
 • analizę przepływów finansowych
 • opracowanie wniosków o dofinansowanie unijne