Management

In hotel projects – as in any business – profit is the goal and effect. Conclusion of the investment process and handover to the management are just the beginning of the project’s market launch. Only professional management, sound supervision, and a well prepared team can ensure commercial success. Our team, with many years of experience and professional HoReCa preparation, is ready to take up any challenge in hotel project management, especially in:

 • HR policy (including recruitment and training)
 • budget planning and implementation
 • service level supervision
 • profit center operational management
 • yield management
 • restructuring (planning and implementation)
 • expense policy
zarządzanie
zarządzanie
Management

W hotelarstwie – tak jak w każdej innej działalności gospodarczej – celem i efektem końcowym jest zysk. Zakończenie procesu inwestycyjnego i oddanie kluczy organowi zarządzającemu, to tak naprawdę tylko początek drogi do wprowadzenia obiektu na rynek. Dopiero profesjonalne zarządzanie, właściwy nadzór oraz doskonale przygotowana kadra, dają gwarancję komercyjnego sukcesu. Nasz zespół, bazujący nie tylko na wieloletnim doświadczeniu, ale i na profesjonalnym przygotowaniu do pracy w branży HoReCa, jest gotów do podjęcia nawet najbardziej wymagających wyzwań w sferze zarządzania obiektem hotelowym, zwłaszcza w takich obszarach jak:

 • polityka kadrowa (w tym rekrutacja i szkolenia)
 • współtworzenie i realizacja budżetu
 • nadzór nad utrzymaniem wysokiego poziomu usług
 • zarządzanie operacyjne wszystkimi centrami zysków
 • yield management
 • restrukturyzacja (planowanie i realizacja)
 • polityka kosztowa