Marketing

We help new and existing projects with their marketing strategies. We create their image based on market segmentation and target audiences. This ensures a visible sales boost to our projects. We do coherent marketing at all levels, build comprehensive strategies, and turn them into effective campaigns.

We understand the importance of product perception. Therefore, our designs are adjusted to your needs and expectations. The key marketing channel of any project is its website.

What you get:

 • marketing and sales department setup
 • marketing and sales plan preparation
 • visual identity preparation
 • media plans
 • marketing optimization
 • marketing strategy preparation
 • development and brand strategy preparation
 • positioning in the selected market segment
 • project advertising
marketing
marketing

Marketing

Pomagamy powstającym, jak i już istniejącym obiektom, w ustaleniu strategii marketingowej. Kreujemy wizerunek naszych klientów oparty o segmentację rynkową oraz grupy docelowe. Dzięki naszym działaniom obiekty, dla których pracujemy, odnotowują wyraźne wzrosty sprzedaży. Prowadzimy spójne działania marketingowe na każdym szczeblu. Budujemy kompleksowe strategie i zamieniamy je na skuteczne kampanie.

Rozumiemy, jak ważne w dzisiejszym czasie jest postrzeganie produktu. Dlatego też oferujemy design dopasowany do potrzeb i oczekiwań klienta. Najważniejszym kanałem marketingowym każdego obiektu jest jego strona internetowa.

Oferujemy:

 • organizację działów marketingu i sprzedaży
 • budowanie planów sprzedażowych i marketingowych
 • przygotowanie identyfikacji wizualna
 • media plany
 • optymalizację działań marketingowych
 • opracowanie strategii marketingowych
 • opracowanie strategii rozwoju, kreacja marki
 • pozycjonowanie oferty w wybranym segmencie rynku
 • reklamę obiektu