Pre-opening

Pre-opening is where it counts for you as the investor. This is what determines the market position and project operations. It provides insight into the service levels and workforce capabilities. At Golden Management Group we do a lot during this crucial stage.

What you get:

 • organizational structure definition
 • competence and responsibility requirement specification
 • workforce formal requirements
 • service standards and operational procedures
 • recruitment and trainings
 • service presales support
 • advertising collateral preparation
 • supplier negotiations and contracting
 • sales planning and implementation
 • partner contract preparation and conclusion
 • online sales planning and implementation
 • market launch
preopening
preopening
Pre-opening

Pre-opening to najważniejszy moment dla inwestora. Jest to czas, który wpływa na późniejszą pozycję rynkowa oraz funkcjonowanie obiektu. Daje możliwość rozpoznania poziomu świadczonych usług oraz profesjonalizm kadry pracowniczej. Golden Management Group ma na swoim koncie szeroki zakres działań w zakresie pre-openingu.

Oferujemy:

 • tworzenie struktury organizacyjnej
 • określanie ścieżek kompetencyjnych i zakresów obowiązków
 • sprecyzowanie wymogów formalnych dla stanowisk
 • tworzenie standardów obsługi i procedur pracy
 • rekrutację oraz szkolenia
 • organizację przedsprzedaży usług
 • opracowanie i przygotowanie materiałów reklamowych
 • negocjacje i zawieranie umów z dostawcami produktów i usług dla obiektów
 • planowanie i realizacja działań sprzedażowych
 • przygotowanie i zawieranie umów handlowych z kontrahentami
 • przygotowanie i realizacja sprzedaży internetowej
 • wprowadzenie oferty na rynek