ANALYSES AND RESEARCH

 

We pinpoint the operational approach of the future HoReCa project, as well as draft pricing and marketing strategies. We do the efficient concepting and implementation of future and ongoing projects. We analyze the market with your services in mind to identify the strengths and weaknesses of your competition. The gathered data and our experience help us find market niches to exploit and power your success.

What you get:

  • market analysis
  • competition analysis and overview
  • potential analysis (property, human resources)
  • operational analysis
  • cost and expense analysis
badania i analizy
badania i analizy
Badania i analizy

Precyzyjnie wyznaczamy kierunki działania przyszłej inwestycji. Opracowujemy strategie cenowe i marketingowe. Efektywnie tworzymy koncepcje i realizacje przyszłych i bieżących inwestycji. Weryfikujemy dokładnie lokalny rynek pod kątem usług świadczonych przez naszego klienta, dzięki czemu jesteśmy w stanie określić mocne i słabe strony konkurencji. Zgromadzone dane oraz nasze doświadczenie pozwalają nam wyszukać rynkowe nisze, które wykorzystujemy, aby zagwarantować sukces naszym klientom.

Oferujemy:

  • badania rynku
  • przegląd i analizę działań konkurencji
  • analizę potencjału (ludzkiego, nieruchomości)
  • badania aktualnej działalności obiektów
  • analizę przychodów i kosztów