RESTRUCTURING

The dynamism of the market landscape, growing service level expectations and cooperation standards both by guests and stakeholders can quickly outpace a hotel’s business model. This requires a well-planned and executed restructuring. And that is where we step in, with detailed analyses and current situation overview, as well as program of necessary corrective actions. All based on an in-depth assessment both of the hotel’s business capacity and its development potential. We don’t copy solutions from one project to another. We believe in an individual approach, bearing in mind all aspects of the project’s operation. Sometimes it’s enough to change the pricing and cut costs, while other cases need rebranding, new distribution channels, or new marketing and sales policies. We do what we can to get the project a new business life.

What you get:

 • error identification
 • weakest link identification
 • rebranding
 • development planning
 • budget analysis
 • new pricing policies
 • procedure preparation
 • contractor criteria definition (suppliers, partners)
 • new profit center potential investigation
restructuryzacja
restructuryzacja
Restrukturyzacja

Dynamicznie rozwijający się rynek hoteli, oczekiwanie coraz wyższego poziomu usług i zasad współpracy, zarówno przez gości, jaki i interesariuszy, powoduje, że niektóre hotele zaczynają dostrzegać, że ich model biznesowy się zdezaktualizował i wymaga przemyślanych i kompleksowych zmian restrukturyzacyjnych. I waśnie takim obiektom oferujemy szczegółową analizę i ocenę aktualnej sytuacji oraz program niezbędnych działań naprawczych opartych na rzetelnej ocenie, zarówno możliwości ekonomicznych hotelu, jak i jego potencjału rozwojowego. Nie powielamy takich samych rozwiązań wobec wszystkich naszych partnerów biznesowych. Do każdego podchodzimy w sposób indywidualny, mając na względzie wszystkie aspekty funkcjonowania danego hotelu. Niekiedy wystarczy zmienić politykę cenową i ciąć koszty, a niekiedy trzeba pochylić się nad re-brandingiem, nowymi kanałami dystrybucji czy zmianą polityki sprzedażowej i marketingowej. Dokładamy wszelkich starań, by powierzony nam obiekt zyskał „nowe życie biznesowe”.

Nasze działania w tym zakresie to:

 • zidentyfikowanie popełnionych błędów
 • wskazanie najsłabszego ogniwa w obiekcie
 • re-branding
 • wytyczenie kierunków rozwoju
 • analiza założeń budżetowych
 • nowa polityka cenowa
 • opracowanie efektywnych procedur
 • zdefiniowanie kryterium doboru kontrahentów (dostawców, firm współpracujących)
 • zbadanie możliwości wprowadzenia nowych centrów zysku