TECHNICAL SUPERVISION

We know the ins and outs of formal requirements. We work with certified property managers and other specialists, helping us manage the projects and keep them in top condition. Maintenance done right impacts profitability and extends the life of the project.

We monitor all project construction and finishing stages to optimize schedules and costs.

What you get:

 • technical supervision
 • project management
 • construction and finishing monitoring
 • design and budget compliance
 • cost control
 • coordination
 • construction
 • handover procedure management (occupancy permit)
 • documentation audits
nadzor techniczny
nadzor techniczny
Nadzór techniczny

Posiadamy wiedzę na temat wymogów formalnych. Współpracujemy z licencjonowanymi zarządcami nieruchomości oraz innym specjalistami z branży, dzięki czemu jesteśmy w stanie prawidłowo zarządzać obiektami, utrzymując je w odpowiednim stanie technicznym. Właściwie wykonywane konserwacje mają wpływ na rentowność oraz wydłużają żywotność obiektu.

Poszczególne etapy budowy oraz prace wykończeniowe są przez nas nieustannie monitorowane, dzięki czemu możemy zoptymalizować czas trwania realizacji oraz jej koszty.

Proponujemy:

 • nadzór techniczny (inspektorzy nadzoru)
 • zastępstwo inwestorskie
 • kontrolę prac budowlanych i wykończeniowych
 • zgodność realizacji z projektem i budżetem
 • kontrolę kosztów inwestycji
 • koordynację prac
 • budowę hotelu
 • nadzór nad procedurą odbiorową (pozwolenia na użytkowanie)
 • weryfikacja dokumentacji formalnej