Training

A hotel is much more than a building – however impressive its architecture or attractive its facilities. A hotel shines or falls on its people: well-trained, friendly, helpful, discrete, and guest-focused. Top guest service level is a key factor in a hotel’s reviews, which in turn directly impacts its profits. This is why our specialists concentrate on identifying any professional shortcomings of the hotel team. When done, they tailor training programs to the needs of every department.

We approach team improvement both as individual trainings and as streamlining of cooperation and communication among departments. Our priority and key aspect of working with the hotel team is to teach guest relation skills and a “hotel ambassador” mindset. We do the training sessions onsite to minimize costs.

The Golden Management Group is ready to assist you with:

 • defining training needs and training implementation
 • staffing forecast
 • personal audits
 • recruitment (external and internal)
 • performance appraisals of all positions
 • career path preparation
szkolenia
szkolenia
Training

O tym, że hotel to nie tylko budynek – czasami o imponującej architekturze czy atrakcyjnej infrastrukturze około hotelowej – wiedzą wszyscy profesjonaliści. Hotel, to przede wszystkim jego personel: bogaty w wiedzę merytoryczną, życzliwy, uczynny, dyskretny, charakteryzujący się pro- kliencką postawą, która daje gwarancję sukcesu. Wysoki poziom obsługi gościa jest kluczowym elementem wpływającym na opinię o obiekcie, która z kolei przekłada się, w bardzo wymierny sposób, na osiągane przychody. Dlatego też nas nasi specjaliści swoje działania w tym obszarze ukierunkowują na zidentyfikowanie wszelkich niedoskonałości zawodowych personelu danego hotelu, a następnie dopasowują odpowiedni program szkoleniowy dla każdego działu. Nasze działania koncentrują się nie tylko na podnoszeniu kwalifikacji personelu, ale również na usprawnieniu komunikacji i współpracy między poszczególnymi działami. Naszym priorytetem i kluczowym aspektem w pracy nad doskonaleniem personelu jest wypracowanie umiejętności budowania pozytywnych relacji z gościem i dbałości o wizerunek hotelu. Wszystkie szkolenia i działania coachingowe prowadzimy bezpośrednio w obiekcie, co pozwala zminimalizować koszty.

Zespół Golden Management Group z powodzeniem podejmie się:

 • zdefiniowania potrzeb szkoleniowych i ich przeprowadzenie
 • prognozowania zatrudnienia
 • audytu personalnego
 • rekrutacji (zewnętrznej i wewnętrznej)
 • oceny wyników pracy na poszczególnych stanowiskach
 • opracowania ścieżek kariery