Finanse

Długoterminowe planowanie działalności hotelarskiej nierozwiązalnie wiąże się z przygotowaniem solidnych fundamentów. Najważniejszym z nich jest odpowiednio przygotowany budżet. Dlatego też jego przygotowanie powinno się zlecać osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. Naszym zadaniem jest przygotowanie budżetu na miarę potrzeb naszych klientów. Na wstępie naszych działań dokonujemy analizy ekonomicznej działań inwestycyjnych, dzięki czemu już we wstępnej fazie projektu jesteśmy w stanie określić jego ekonomiczną zasadność.

Oferujemy:         

 • pozyskiwanie finansowania
 • prognozy budżetowe
 • analizę rentowności
 • biznes plan
 • analizę przepływów finansowych
 • opracowanie wniosków o dofinansowanie unijne
finanse 1
finanse 1
Finanse

Długoterminowe planowanie działalności hotelarskiej nierozwiązalnie wiąże się z przygotowaniem solidnych fundamentów. Najważniejszym z nich jest odpowiednio przygotowany budżet. Dlatego też jego przygotowanie powinno się zlecać osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. Naszym zadaniem jest przygotowanie budżetu na miarę potrzeb naszych klientów. Na wstępie naszych działań dokonujemy analizy ekonomicznej działań inwestycyjnych, dzięki czemu już we wstępnej fazie projektu jesteśmy w stanie określić jego ekonomiczną zasadność.

Oferujemy:         

 • pozyskiwanie finansowania
 • prognozy budżetowe
 • analizę rentowności
 • biznes plan
 • analizę przepływów finansowych
 • opracowanie wniosków o dofinansowanie unijne