Restrukturyzacja

Dynamicznie rozwijający się rynek hoteli, oczekiwanie coraz wyższego poziomu usług i zasad współpracy, zarówno przez gości, jaki i interesariuszy, powoduje, że niektóre hotele zaczynają dostrzegać, że ich model biznesowy się zdezaktualizował i wymaga przemyślanych i kompleksowych zmian restrukturyzacyjnych. I waśnie takim obiektom oferujemy szczegółową analizę i ocenę aktualnej sytuacji oraz program niezbędnych działań naprawczych opartych na rzetelnej ocenie, zarówno możliwości ekonomicznych hotelu, jak i jego potencjału rozwojowego. Nie powielamy takich samych rozwiązań wobec wszystkich naszych partnerów biznesowych. Do każdego podchodzimy w sposób indywidualny, mając na względzie wszystkie aspekty funkcjonowania danego hotelu. Niekiedy wystarczy zmienić politykę cenową i ciąć koszty, a niekiedy trzeba pochylić się nad re-brandingiem, nowymi kanałami dystrybucji czy zmianą polityki sprzedażowej i marketingowej. Dokładamy wszelkich starań, by powierzony nam obiekt zyskał „nowe życie biznesowe”.

Nasze działania w tym zakresie to:

 • zidentyfikowanie popełnionych błędów
 • wskazanie najsłabszego ogniwa w obiekcie
 • re-branding
 • wytyczenie kierunków rozwoju
 • analiza założeń budżetowych
 • nowa polityka cenowa
 • opracowanie efektywnych procedur
 • zdefiniowanie kryterium doboru kontrahentów (dostawców, firm współpracujących)
 • zbadanie możliwości wprowadzenia nowych centrów zysku
restructuryzacja
restructuryzacja
Restrukturyzacja

Dynamicznie rozwijający się rynek hoteli, oczekiwanie coraz wyższego poziomu usług i zasad współpracy, zarówno przez gości, jaki i interesariuszy, powoduje, że niektóre hotele zaczynają dostrzegać, że ich model biznesowy się zdezaktualizował i wymaga przemyślanych i kompleksowych zmian restrukturyzacyjnych. I waśnie takim obiektom oferujemy szczegółową analizę i ocenę aktualnej sytuacji oraz program niezbędnych działań naprawczych opartych na rzetelnej ocenie, zarówno możliwości ekonomicznych hotelu, jak i jego potencjału rozwojowego. Nie powielamy takich samych rozwiązań wobec wszystkich naszych partnerów biznesowych. Do każdego podchodzimy w sposób indywidualny, mając na względzie wszystkie aspekty funkcjonowania danego hotelu. Niekiedy wystarczy zmienić politykę cenową i ciąć koszty, a niekiedy trzeba pochylić się nad re-brandingiem, nowymi kanałami dystrybucji czy zmianą polityki sprzedażowej i marketingowej. Dokładamy wszelkich starań, by powierzony nam obiekt zyskał „nowe życie biznesowe”.

Nasze działania w tym zakresie to:

 • zidentyfikowanie popełnionych błędów
 • wskazanie najsłabszego ogniwa w obiekcie
 • re-branding
 • wytyczenie kierunków rozwoju
 • analiza założeń budżetowych
 • nowa polityka cenowa
 • opracowanie efektywnych procedur
 • zdefiniowanie kryterium doboru kontrahentów (dostawców, firm współpracujących)
 • zbadanie możliwości wprowadzenia nowych centrów zysku